گالیوم - گالیم

MERCK

محصول شرکت

مرک

کد کالا:112169

حجم کالا :5 گرم

خلوص گالیم-گالیوم :99.5 %

جهت دریافت قیمت گالیم - گالیوم میتوانید با واحد فروش گالیم - گالیوم از طریق روشهای ذکر شده تماس حاصل فرمایید.