گالیوم - گالیم

محصول شرکتهای:

هندی و  چینی

بصورت فله ای

حجم های کالا :طبق درخواست

خلوص گالیم-گالیوم :99.99 %

جهت دریافت قیمت گالیم - گالیوم میتوانید با واحد فروش گالیم - گالیوم از طریق روشهای ذکر شده تماس حاصل فرمایید.